دانستنی های افغانستان

مسجد نه گنبد

حاجی پیاده اولین مسجد مسلمانان در افغانستان در سه کیلومتری جنوب شهر بلخ، مکانی وجود دارد که به اعتقاد مردم، اولین مسجد مسلمانان افغانستان است. این مسجد که به مسجد نه گنبد یا حاجی پیاده مشهور است، بسیار دیدنی و زیبا می باشد. تاریخچه…

مقبره تیمورشاه ابدالی

در جنوب دریای کابل و در غرب لیسه عایشه درانی، آرامگاه تیمورشاه ابدالی قرار دارد. این بنا تنها یادگار باقیمانده از دوران حکومت ابدالی ها می باشد و گردشگران زیادی از آن دیدن می کنند. تیمور شاه که بود؟ تیمور شاه…