Browsing Tag

مناطق تاریخی

مسجد نه گنبد

حاجی پیاده اولین مسجد مسلمانان در افغانستان در سه کیلومتری جنوب شهر بلخ، مکانی وجود دارد که به اعتقاد مردم،…

تخت رستم

وجود تخت یا همان توپ رستم، مهم ترین دلیل شهرت جهانی سمنگان است. این تخت عظیم سنگی با قدمت حدود ۳۵۰۰ سال، یکی از مهم…