معرفی پارک‌های ملی جدید در افغانستان

پارک‌های ملی جدید در افغانستان ایجاد خواهند شد

جدیدترین مطالب

معرفی پارک ملی جدید در افغانستان

نشستی تحت ریاست رئیس جمهور غنی، چهار ساحه کشور را به عنوان ساحات حفاظت شده و پارک ملی، اعلام کرد
نشستی به منظور امضای اسناد چهار ساحه مختلف کشور به عنوان ساحات حفاظت شده و پارك ملی به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، بعد از ظهر امروز در ارگ بر گزار شد.
در این نشست که اعضای کابینه، رئیس و هیئت رهبری اداره ملی حفاظت از محیط زیست و شماری از والیان اشتراک داشتند، ابتدا شاه زمان میوندی رئیس اداره ملی حفاظت از محیط زیست صحبت کرد و بر اهمیت محیط زیست تاکید ورزیده، گفت که اداره ملی حفاظت از محیط زیست، طی سالیان گذشته با تکمیل مطالعات تخنیکی از طریق سروی های لازم محیط زیستی در نقاط مختلف کشور، پلان های مدیریتی و کمیته های حفاظتی را به منظور مدیریت بهتر ساحات تعیین شده، تهیه و ایجاد نموده است.
رئیس اداره ملی حفاظت از محیط زیست، گفت که این اداره همچنان روی طرح چهار پروژه پیشنهادی به ارزش تخمین شده ۳۰ میلیون دالر امریکایی کار می نماید.
سپس امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور در خصوص قواعد اخلاقی، پیشینه تاریخی، فرهنگ سنتی و طبیعی محیط زیست در افغانستان صحبت کرد و گفت که محیط زیست به عنوان ثروت طبیعی از اهمیت بلندی برخوردار است و ما فرهنگ محیط زیست را از گذشته داشتیم، یک پدیده جدید نیست.
وی گفت که ما باید میان اهالی کوچه ها و نواحی در بهترساختن محیط زیست رقابت ایجاد کنیم و باید کودکان خویش را از مکتب با فرهنگ محیط زیست آشنا سازیم و همچنان باید با ساختن فلم های انمیشن محیط زیستی، کودکان خود را با فرهنگ محیط زیست بیشتر آشنا نمائیم.
معاون اول رئیس جمهور گفت که در گذشته از کوه ها، دامنه های دریا و زمین های زراعتی حفاظت می کردیم، اما متاسفانه در سال های پسین در بسا موارد به محلات مسکونی مبدل شده اند.
رئیس جمهور غنی در صحبت هایش گفت که باید در رابطه به محیط زیست، نگاهی به گذشته این سرزمین داشته باشیم که هزارسال قبل از نگاه محیط زیستی چگونه بوده ایم.
وی با تاکید بر اینکه باید بر محیط زیست، آب و سرمایه های ارزشمند افغانستان توجه ویژه صورت گیرد، گفت که ما در خصوص مدیریت آب تجربه کافی داریم و توجه به محیط زیست، یکی از اولویت های ما بوده است.
رئیس جمهور به رئیس و هیئت رهبری اداره ملی حفاظت از محیط زیست هدایت داد که با علما، والیان و ولسوالان هماهنگ شوند تا بتوانیم با ایجاد پارک ها در هر ولسوالی در چهار سال آینده، محیط زیست بهتری داشته باشیم.
وی همچنان بر حفاظت بیشتر از محیط زیست تاکید کرده، گفت که هیئت رهبری اداره ملی حفاظت از محیط زیست در راستای صیانت از محیط زیست، بیشتر حرکت کنند.

در اخیر این نشست، اسناد چهار ساحه جدید حفاظت شده و پارک ملی که شامل جنگلات ولایت نورستان، آب های ایستاده ولسوالی ناور ولایت غزنی، جزیره ولسوالی درقد ولایت تخار و ولسوالی امام صاحب ولایت کندز می باشند، در حضورداشت رئیس جمهور غنی، از سوی شاه زمان میوندی رئیس اداره ملی حفاظت از محیط زیست، به امضا رسید.


مطالب دیگر

بیشتر بخوانید

نظر دهید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد