افغانستان دیده نشده

مستندی زیبا از زیبایی های افغانستان

«مستند «افغانستان دیده نشده کاری از خیبرخان

جدیدترین مطالب

  افغانستان دیده نشده «Unseen Afghanistan»

این مستند توسط گروهی از جوانان افغانستانی ساخته شده است که گوشه ای از زیبایی های افغانستان را به تصویر کشیده است

این مستند گوشه ای از زیبایی ها و جاذبه های طبیعی و زیبایی های خدادادی فراوان افغانستان را به تصویر می کشد.

مطالب دیگر

بیشتر بخوانید

نظر دهید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد