دانستنی های افغانستان

روز جهانی صنایع دستی

روز جهانی صنایع دستی صنايع دستی، به مجموعه‌اي از هنرها و صنايع اطلاق مي‌شود كه محصول آن‌ها به طور عمده با استفاده از مواد اوليه‌ی بومی، به كمك دست و ابزار دستی ساخته مي‌شود. در واقع صنایع دستی یادگار دوران پیشاصنعتی بوده است، جایی که…

معرفی پارک‌های ملی جدید در افغانستان

معرفی پارک ملی جدید در افغانستان نشستی تحت ریاست رئیس جمهور غنی، چهار ساحه کشور را به عنوان ساحات حفاظت شده و پارک ملی، اعلام کرد نشستی به منظور امضای اسناد چهار ساحه مختلف کشور به عنوان ساحات حفاظت شده و پارك ملی به ریاست محمد…