میدان کریستف کلمب

میدان کلمب در نیویورک آمریکا

ترافیک شبانه میدان کلمب در نیویورک آمریکا

جدیدترین مطالب

 میدان کلمب نیویورک آمریکا

ترافیک شبانه در میدان کلمب نیویورک آمریکا، به عنوان عکس روز نشنال جئوگرافیک قرار گرفته است.

در مجاورت این میدان، مجسمه کریستف کلمب کاشف قاره آمریکا در سنترال پارک قرار دارد.

ترافیک شبانه میدان کلمب در نیویورک آمریکا

مطالب دیگر

بیشتر بخوانید

نظر دهید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد